נפלנו בתחילת המדרון הכלכלי [#6639]

שאלה:

שלהי חודש ניסן התש”פ

לכבוד הגאון … שליט”א

הי”ו ויזכהו להמשיך להאיר עיני העם בספריו הנפלאים
אחדשה”ט וכוט”ס :
מקוה שכת”ר יזכור את שמי, אני … מארגנטינה שזכיתי לארח את כת”ר בשב”ק בביתי יחד עם מזכירו … הי”ו. בעת ביקורכם פה במדינת ארנטינה.

ובכן רציתי להתייעץ עם כבודו כדת מה לעשות כי לפני כ 25 שנה נפלנו בתחילת המדרון הכלכלי, והנפילה התחזקה ומתחזקת עד עצם היום הזה לא רק ברמה הכלכלית ופיננסית, אלא גם עם כל ההשלכות הכרוכות בכך ושגרמו, למשל, שכל בן משפחה עבר לגור במקומות שונים ברחבי העולם ומחפש את הפרנסה שלהם, דוגמא נוספת אחי הבכור התגרש לאחר 21 שנות נישואין לצערינו בעיקר בגלל בעיות פרנסה, כאשר הוריי לימדו אותנו להיות ביחד, העגמת נפש של אי מציאת דרך להצלחה בפרנסה השפיעה ברמות שונות גם בבריאות של הורינו היקרים כמו שכבודו ראה בביקורו אצלנו שמו”ר אבי שיח’ כיום יושב על כסא גלגלים ומרת אימי שתח’ עברה הרבה עליות וירידות בבריאותה ה’ ישמרנו.
מו”ר אבינו שיח’ , היה מיליונר עם מפעל של 250 עובדים ומאז שעזב את החברה ההיא (לאחר התייעצות עם מורנו הגדול חכם יצחק שחיבר זצ”ל, רבה הראשי למדינת ארגנטינה על כי שותפיו לא רצו להמשיך לשמור שבתות וחגים והוא יעץ לו לצאת משם בהבטיחו שיהיה לו ברכה למרות הסיכוי שעכשו יוצא מהחברה ריק מנכסיו והא סר להוראתו) וזכה לקדש שם שמים ברבים כשהודיע ביום פרישתו לכל לקוחותיו וספקים על פרישתו וה’ רצה את מעשיו כי בסופו של דבר אכן החברה ברחה אחרי כמה שנים כשהונו ועקצו ספקים וכליאנטים בסכום של כ 8 מליון דולר ואז הבינו כולם למפרע על נקיות כפיים של מו”ר אבי הי”ו, אבל נכון להיום מתבייש לספר שאני ואחי הגדול שעובדים ביחד קשה לנו לכסות את הוצאות החודש.

כיום אבא שלי יצא לפנסיה אבל בתחילת דרכנו לידו כשותפים הקפיד ולימד אותנו לא לעשות הנחות ולא להיכנס לכל מיני קולות כריבית אפילו ע”י היתר עיסקה או להביא סחורה בשחור כדי להעלים מסים ממס הכנסה וכו’ למרות שהרבה עשו כך והתעשרו, אין אנו מתחרטים על זה רק מספרים שהדרך שלו שהתווה לנו היא תורה, ישרות ולשלם בזמן. שלושת עקרונות אלו במהלך השנים נהיו בלתי מיושמים בגלל אי הצלחה בעסקים, ונכון להיום החובות שלנו מגיעים לכ 300 אלף דולר בגלל כמה חברים שהציעו לנו שותפות כדי לעזור לנו ולצערינו לא הצלחנו וחייבים להם וגם למותר להזכיר ויתורים כספיים נוספים מכמה ידידים שהבינו מצבינו.

לא באים בטרוניה חלילה כי אנו מלאים תודה והודיה להקב”ה על כל צעד ושעל רק שאלתי האם יש משהו ספציפי שצריכים לשנות חוץ מתשובה, התבוננות, צדקה וגמ”ח שמשתדלים לעשות ועל ראשם לימוד תורה שיש ימים שאין בהם חפץ ל”ע אבל מתמודדים ומתגברים כמה שיכולים.
נוסף על זה הלכנו לקברי צדיקים, קיבלנו ברכות והבטחות מגדולי הצדיקים אבל עדיין לא נושענו.
המצב שחוזר על עצמו כל הזמן הוא שמציעים לנו עסקאות להרוויח עשרות, מאות אלפי דולרים ויש הרבה כאלה של מליוני דולרים ובודקים את הדברים היטב ונמצא הכל תקין והם הצעות בריאות אבל רגע לפני חתימת חוזים או צד אחד חוזר מהעסקה או פשוט לא יוצרים קשר דברים מוזרים ביותר ולא רק שלא מרוויחים וגם מפסידים כסף אלא גם לפעמים יש חשש של חילול השם שעל זה מנסים לשמור את עצמנו כמה שיותר.
המחכה בכליון עינים לתשובתו הרמתה וברכתי ברכת הדיוט שהקב”ה יזכהו להפיץ מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה.

תשובה:

הנני זוכר היטב לטובה.
להבנתי יש לגשת לתפיסה של הסתפקות במועט ולעלות לארץ ישראל.
וכאשר ירצה הבורא ית”ש הממון יבוא בניחותא.


השואל השיב:

תשובה של מורינו הרב שליט”א:
הנני זוכר היטב לטובה.
להבנתי יש לגשת לתפיסה של הסתפקות במועט ולעלות לארץ ישראל.
וכאשר ירצה הבורא ית”ש הממון יבוא בניחותא.