נפש [#9157]

שאלה:

כאשר יש צורך לנפש הבהמית להתרחב:
א. האם אני צריך לחסום אותה או לתת לה ביטוי?
ב. ואם כן מהו הביטוי הנכון ?
ג. והאם כל צורך גשמי הוא צורך של הנפש הבהמית בלבד או גם של הנפש האלוקית
או שהנפש האלוקית רוצה רק רוחניות
ואם זה נכון והיא רוצה רק רוחניות האם כאשר אני מכוון על דבר גשמי כגון ללכת לישון
שהשינה תהיה לעבודת השם האם זה הופך לצרוך של הנפש האלוקית?

תשובה:

א. אם הוא צורך אמיתי בהיתר, יש לתת לו ביטוי.

ב. איזון בנפש הבהמית עצמה, ואיזון בינה לנפש האלוקית.

ג. רצונה לגלות הרוחניות בגשמיות.