נתקתי את הסמארטפון [#7284]

שאלה:

לכבוד הרב,

אחרי שקראתי את התשובות של הרב ב”מדיה”, רציתי רק להודיע לרב שהיום של חסד שבמלכות הייתי בזוכה לנתק את הסמארטפון שלי ולאפס אותו מהמפעל. יהיה עליו לפרוש לחברה מכיוון שהיא שכירות. עם זאת היה לי טאבלט ישן שהיה שלי והשליכתי אותו באגם (בליקווד) כדי להרוס את העבודה זרה והייתי בראש מחשבת תשובה לכל הדור, אולי זה יפחית את העונשים של מה שצריך לקרות כדי שהמשיח יוכל לבוא.

תשובה:

אשריך!

אשריך!

אשריך!