ספרים [#9188]

שאלה:

שלום הרב היקר.
א-איזה ספרים אתה חפץ בהם ואינם נמצאים תחת ידייך?
ב-וגם מהם סדר המדרגות של תורה ומצוות לשמה מהשורש ולחוץ?

תשובה:

א. תודה על הרצון איני רוצה להטריח.

ב. תורה – גילוי אור א”ס שבתוכה. גילוי עצם התורה. גילוי עצם התורה, גילוי על מנת לקיים בפועל את מצוותיה.