ספרי הרב סתהון זיע”א [#8988]

שאלה:

מה דעת הרב על ספרי הרב חיים דוד חביב סתהון זיע”א – שמש ומגן פי’ על אגרת של ר’ שמשון מאוסטרופולי, כרסייא דאליהו על שבחו של אליהו הנביא , תקפו של נס על שבחיו של ר’ מאיר בעל הנס
אני מאד נמשך לספריו וחשוב לי מאד לדעת את דעת הרב על ספריו

תשובה:

אשמח להכיר את הספר שמש ומגן, אינו תחת ידי.