עבודה בימים הנוראים להיות לבד [#9031]

שאלה:

בס”ד
בזמן פסח נאמר לנו כי העבודה הראשונית שלנו נמצאת לבד ומבודד בבתים שלנו.

האם זו נשארת הדרך המועדפת להתנהל במהלך הימים הנוראים הקרובים? האם להמשיך בבידוד או לחזור למנהג הרגיל לארח את המשפחה והאורחים בתנאים התואמים לבריאות.

תודה
חתימה וחתימה טובה

תשובה:

כבר נתבאר בארוכה שמהות תקופה זו: בחיצוניות מרחק חברתי כל אחד מזולתו
כד’ אמות. ובפנימיות “עולם לעצמו”. שזהו עומק הגילוי של תקופה זו, הכנה
לגאולה, במהרה, אמן.
ולכך אין עיקר הכיוון לארח אחרים אלא עיקר הכיוון בפרט בימים אלו ראש
השנה ויום הכיפורים לבנות עולם לעצמו.
צריך להתבונן ולהפנים שהקב”ה מבקש מאתנו שינוי כיוון, שינוי חשיבה. לא
עוד חיי חברה עמוסים, טלפונים, פלאפונים, שליחת מייל, קשר יום יומי שעה
שעה וכמעט דקה דקה עם בני אדם. אלא בנין של עולם פנימי לעצמו. וגם
בחיצוניות מרחק חברתי בשום שכל מבלי לפגוע בזולתו.
זה עבודתינו בס”ד לשנה הבאה עלינו לטובה, בנין עולם פנימי לעצמו, וגם
בחיצוניות ד’ אמות לכל אחד. הדברים פנימיים ואמיתיים, וזה מה שה’ יתברך
שמו שואל ומבקש מאנשי הדור.
דרך זו ותקופה זו היא השביל להארת היחידה שבנפש, ושלמותו לבסוף הארת משיח
בפועל גמור ושלם.