עבודת ההשתטחות [#8391]

שאלה:

שלום;
אני אמור בעז”ה לנסוע לאירופה על קברי צדיקים זצוקללה”ה עם תלמידיי בני י”ח.
מה עבודה הכללית לבני דורנו בהשתטחות על ציונים, מה לכוון, איך להתפלל, איך תהי’ אופן ה’התקשרות’, והאם שייך הכנה [שבועיים לפני], ואם כן במה? ואולי איזה מראי מקומות?
תודה רבה

תשובה:

א. אמונת חכמים.

ב. ללמוד אצל כל אחד דבר מדברי תורתו באופן “פנימי”, ולהתקשר לדברי תורתו.

לחפש נקודה שורשית בתורתו, ולא נקודה צדדית.