עבודת המידות [#9201]

שאלה:

ראשית, אברך את הרב ואת ב”ב בברכת כתיבה וחתימה טובה. נודה לרב על ההכוונה לאורך השנה, בנושאים שברומו של עולם, במאור פנים ובשפה ברורה לכל.
הגעתי להחלטה שעלי לפתוח בעבודת המידות באופן סדיר. לאחרונה, אני לומד בספרים מסילת ישרים ודרך ד’, ובאחרון כותב הרב שאמצעי עיקרי להשגת הדביקות בו ית’, הוא קניין המידות הטובות. לפי זה, עלה בדעתי שהנכון הוא ללמוד את ס’ תומר דבורה. חשוב לי לציין שאני חווה צורך על גבול הדחף ללמוד את הספר… עדיין, אני נרתע מפתיחת הלימוד והעבודה המעשית מפני שהספר מעמיד בפני הלומד דרישות גבוהות. חשבתי, לנסות ולהוציא לפועל את הדברים בסדר שהעלה בעל ס’ חשבון הנפש, כך שאחלק את המידות או את הספירות, ומדי שבוע אעבוד על תחום אחד באופן בולט. אלא שאז, נחשפתי לכך שמחבר הספר ככל הנראה היה חבר בתנועת ההשכלה ומקורב למשה מנדלסון. כאן המקום לשאול – האם ניתן ללמוד בספרו, או ליישם את שיטת העבודה שמציג (ועל פי אותו מקור, שאל אותה מאוטוביוגרפיה שכתב אחד מנשיאי ארה”ב) אם אכן זו המציאות?
אפשרויות אחרות ללמידה ועבודה סדירה של תחום המידות הוא על פי תורת ארבעת היסודות של הרב, תוך מיקוד ביסוד עפר – מידת עצלות, או לימוד על פי ספר המסילת ישרים.
כפי שכתבתי, לבי נוטה לס’ תומר דבורה, אך אני חושש לפתוח בעבודה ולאחר זמן להניח אותה.
אשמח לדעת הרב.

תשובה:

אם יש לך קושי להיכנס לד’ יסודות מפני המורכבות, אזי ראוי להיכנס בסדר של מסילת ישרים, ולא בספר הנ”ל.

וכאשר תהיה בתוך התהליך, אזי נצרך שיקול דעת נוסף איך להמשיך, לפי איזה סדר.

במקביל אפשר ללמוד תומר דבורה, אולם הסדר לפי מסילת ישרים.