עבודת המידות [#8861]

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
לאחרונה אני רואה סייעתא דשמיא רבה בעבודת ד’. אחד הביטויים לכך הוא פיתוח יכולות לעבודת המידות – שבעבר לא היו לי. הניסיון לבנות תכנית עבודה מסודרת בנושא הביא אותי להכרה שעלי בראש ובראשונה לזהות את המידות הקיימות, ולדרג אותן על פי הצורך – מהחמורה לקלה וכיוב’, ולפי זה לפעול לתיקונן. אלא, שאינני מוצא ‘רשימת מלאי’ של מידות האדם, על פיה אוכל לגבש את הסדר הנזכר. המקור היחיד אותו אני מכיר הוא ספר שערי קדושה שם כתב את עיקרי המידות שהם השתלשלות של ארבעת היסודות (להבנתי), אלא שהדברים כתובים בקיצור רב, ומתייחסים למספר מצומצם של מידות. חשוב לי לציין שבעבר, במשך תקופה ארוכה, ניסיתי לעבוד על פי תורת ארבעת היסודות, אך כשלתי וחשתי כישלון צורב שהרפה את ידי מעבודה קדושה זו.
אשמח להכוונת הרב, כיצד מגבשים את סדר העבודה, למבקש לעבוד על מידותיו, ואם הרב רואה לנכון להעיר גם בנושא עבודת ארבעת היסודות, אשמח לקבל את דבריו.

תודה ותזכו למצוות

תשובה:

כעת יוצא לאור בס”ד ספר הכרת הנפש – יתכן שיקל עליך להיכנס למלאכה.

ניתן לפנות ל[מכון] ארבעת היסודות על מנת לקבל באופן חלקי רשימה של מידות.

אפשר במקביל להשתמש באורחות צדיקים ופלא יועץ.