עיצומה של מלחמת גוג ומגוג [#6277]

שאלה:

אתמול הרב דיבר [בשיעור דרשות_130_קורונה.תשפ] שהעולם הגיע למצב של “זה לעומת זה”, הסקתי מכך שאנחנו במלחמת גוג ומגוג.

תשובה:

בעיצומה.

שאלה:

מה יהיה, איך להתמודד עם כל הטומאה?

תשובה:

יש שני חלקים. יש חלק אחד שתלוי בבחירתו של הקב”ה, איך הוא יגאל את ישראל. אם הוא יגאל אותם במידת הדין, אזי “מי יצדק לפניך כל חי”, וח”ו כדברי החסד לאברהם הידועים – ישארו שבעת אלפים אנשים. ויש את האופן השני, שהקב”ה יגאל באופן של “זקן מלא רחמים”, ואזי הקב”ה יעורר את הנפשות מבפנים להכיר אותו, ועל ידי כן שבים מיד בתשובה, ונגאלים.

ומה יהיה – אין אתנו יודע עד מה. עבודת כל יחיד ויחיד היא, מכח ההארה של הנפש, כיוון שהאור של שער הנ’ דקדושה מאיר, כל אדם שמעט מפנה בבחינת “ואנכי פניתי את הבית”, הוא יכול לחוש את האור הפנימי בהתגלות.

כלפי מה ששאלתם איך לילך כנגד כל העולם כולו, “אברהם העברי”, כל העולם כולו מעבר אחד והוא מהעבר השני, זה אברהם העברי – “מי האיר ממזרח צדק”. אבל ישנו הבדל יסודי בין מה שהיה עם אברהם למה שיש היום. בפשטות, אברהם השריש זאת, ואנחנו בני בניו, ולכן הכח מושרש בתוכנו. אבל ההבדל הנוסף השורשי ביותר הוא, שאברהם פעל באופן שהיה הסתר, והציץ עליו בעל הבירה לאחר יגיעתו. אנחנו נמצאים במקום שהאור כבר זורח, אלא שמכנגדו יש נקודה המסתירה, אבל מי שמסלק ולו במעט את נקודת ההסתרה – האור מיד זורח עליו. לכן אין כל כך קושי מול כל העולם כולו, כי כנגד כך – “זה לעומת זה עשה אלוקים”, האור העצמי הפנימי המתגלה הוא בתוקף רב.

שאלה:

זו הזדמנות להתעורר?

תשובה:

זו הזדמנות לבקוע לגעת בחיי הנצח, וזו עומק הבחירה איפה האדם בוחר להיות לנצח נצחים.

שאלה:

מה לעשות למעשה – להתבודד?

תשובה:

להתבודד בפועל זהו החלק התחתון, “להתבודד” כלומר להתנתק נפשית ומעשית מכל תנועת העולם שכולו נעוץ בשער הנ’ דנ’.