על מה להתפלל בבקשות פרטיות לה’ [#7004]

שאלה:

בסוף השמונה עשרה וגם מידי פעם, אני מבקש תפילה פרטית מה’ שאני יזכה לתשובה שלימה, לקדושה ולטהרה, לסייעתא דשמיא תורה, ללמוד תורה בהבנה וכדבעי, וליתן לאשתי כל מה שצריכה, ולבית של שכינה, ולחנך את בני כפי רצונו של הקב”ה (ומידי פעם גם אני מתפלל על רפואה שלימה לאיזה חולה שאני יודע ממנו, או שיהא פרנסה ובריאות בשלום לההורים שלי, וכן להאחים שלי), ואני מרגיש שתפילה זו היא נוסח שבא מליבי, כלומר שבמילים אלו אני מתפלל מעומק לבבי להקב”ה, ועל אלו דברים אני חש טבעית שיש לי להתפלל על אלו דברים, אבל אני רוצה לדעת אם אני צריך להתפלל לעוד דברים, או שתפילה כוללת זו מספיק. וכן אני רוצה לידע אם יש הרבה שקיעות בעצמי יותר מדאי ואם אני צריך ג”כ להתפלל לאחרים, או שזה הרבה יותר מכביד על הנפש שלי אם בכל תפלה אני צריך להתפלל על אחרים, אבל רצוני לדעת אם חסר כאן משהו מהבקשות הפרטיות שלי.
יישר כחך להרב

תשובה:

מצויין. עליך להתבונן מה חסר לך, ולפ”ז לסדר סדר תפלה למעשה.

בודאי שיש להתפלל על זולתו, ויתחיל מעט מעט פעם בחודש, אח”כ פעם בשבועיים, וכו’ וכו’.