ענין המסכות [#9028]

שאלה:

לא הבנתי את תשובת הרב לגבי המסכה, (7976)
האם הרב סובר שיש עניין בלבישת מסכה?
למרות שרוב רובי הרופאים טוענים שאין בה שום הגנה,
ת”ת, בתי ספר וסמינרים שלא לובשים מסכות לא היו הדבקות כלל, ות”ת, בתי ספר וסמינרים שלבשו מסכות היו מקרי הדבקה רבים.
ולא ראינו כמעט עדויות על מקרים של מוות מקורונה אמיתית, אלא כאלו שהיה להם בעיות וגם קורונה,
או חולשה ונבדקו ומצאו קורונה ונפטרו, ללא סיבה אמיתית.
הרופאים אומרים שיותר מ -50% מקרי הפטירה של הקורונה היא מהידיעה שהחולה מקבל שהוא חולה בקורונה.
גם לפפיה ועגבניה בדקו ומצאו שיש להם קרונה.
מקרי המוות של השנה האחרונה היו מעטים לעומת כל שנה.
שרופאים חשודים ברציחה תמיד, אך בגלל רשלנות רפואית אין לחשוש לטפל אצלם, ובעידן הקורונה אין רשלנות רפואית, כי יש קרונה.
אם אנשים חושבים מחשבה מוטעית, שקרית שהמסכה מגנה עליהם, האם מוטל עלי להלביש, או שיותר יפה להסביר להם בנעימות את האין צורך שבזה.
האם לבישת מסכה, היא רצון הבורא? ואם כן מדוע?
אין עניין להכניס קרירות בעניין חבישת המסכה?

תשובה:

כיוון שיש הרבה בני אדם שחוששים אם לא לובשים, לכך מצד בין אדם לחבירו ראוי ללבוש.

המסכה אינו הענין העיקרי שיש לעסוק בו ולשכנע אנשים. העיקר לעסוק בעולם הפנימי, וקיומו בפועל.