עץ חיים למתחילים – התמעטות בתנועה [#9176]

שאלה:

שלום כבוד הרב,
בשיעור הרב אמר ” עצם התנועה יוצרת התמעטות, משום שכל תנועה יוצרת עיבוי”

א. עניין ההתמעטות שיש רשימו במקום הקודם הובן אבל זה שיש בעצם התנועה התמעטות ושזה בגלל שתנועה יצרה עיבוי לא הובן, האם הרב יכול להסביר איך כל תנועה יוצרת עיבוי?
ב. למה עיבוי הוא בהכרח התמעטות? בתפיסה גשמית דבר שאני מעבה אותו אני דווקא מוסיף עליו
ג. לפי הבנתי מדברי הרב כל תנועה היא התמעטות, האם גם תנועה למעלה יוצרת התמעטות? דווקא זו תנועה הפך העיבוי אלא הזדככות

תודה רבה

תשובה:

א. תנועה לצדדים, מתפזרת לצדדים, וזהו עיבוי של האור. פיזורו הוא עיבוי.

ב. התמעטות האור, והגדלת הכלי.

ג. מצד התנועה כן. אולם כשעולה ונקשר למעלה מקבל יותר הארה.