ערכה עצמית נמוכה- המשך 9019 [#9326]

שאלה:

שאלה:

מה עושים כשיש הערכה עצמית נמוכה באופן כללי חץ מרגעים של התעלות כמו למשל כדי שיחשב בכולל צריך לשים עניבה וכו’ עד לפעמים כדי חוסר חשק לקום וללכת למנין וכו’ כל שכן חשש לעשות דברים נגד הזרם

*******************************
9019
שאלה:
הרב כל הזמן מדבר על עמלק דאיתו אין אמצע וצריך מחה תמחה לכאורה אני יודע שקיצוניות זה לא דבר טוב ומה מיועץ למי שלא רוצה לחיות חיים של בדיעבד כי חזר בתשובה לא מאונס אדרבה מאהבה האם שאיפה לחיות חיי אמת לפי מה שלימדונו חז”ל מוזכר בדברי הרב פעמים רבות נחשב טוב? יש לפעמים אכזבות ותסכולים עד כדי חוסר חשק כשלא מצליחים או נכשלים והכל נובע מאותה שאיפה טובה לכאורה לחיות חיים של אמת או שפשוט צריך “לזרום” עם מה שיש ולא להיות חריג

תשובה:
מחד צריך לשאוף לשלמות, וזוהי שאיפה של תכלית, אור מקיף כולל.

במקביל נצרך שאיפה יום יומית להתקדם מעט בכל פעם, אור מקיף פרטי, להשיג ממנו על פעם עוד מעט ועוד מעט. באופן זה אפשר להצליח הרבה, ואף אם נפל מעט, חוזר ומתקדם מעט. והעיקר שבאופן כללי יהיה בתהליך התקדמות איטית.

תשובה:

יערוך לעצמו רשימה של כל מעלותיו שזכה עד הנה. וכן, ישתדל כמה שפחות להסתכל על אחרים ועולמם, אלא יעסוק בעולמו הפרטי. פעמים, חוסר ההערכה נובע מהתעסקות יתירה “בהצלחתם” של אחרים.

לצורך כך נצרך לבנות “עולם פנימי” רחב בתוך עצמו, וזהו בחינת רב בקדושה שלא נסתכל חוץ לד’ אמותיו.

תשובה:

sbh