עשה לך רב [#6737]

שאלה:

שלום לרב שליט”א.
אני אין לא מצאתי עדיין רב קבוע שזמין לי בכל רגע , בכל יום, שאני צריך לשאול אותו בייחוד בשלום בית, בהשקפה שאלות ומחלוקות ביני לבין האישה בנושא של חינוך ילדים, וכו וכו….
בהלכה זה יותר קל.
השאלה האם אני צריך לעשות ככל העולה בידי ולהתפלל להשם שיהיה לי רב שכזה. או זה מהלך של השם שהוא רוצה שאני יגיע לכזה מצב שהקב”ה הוא יהיה הרב שלי, כלומר להגיע למצב שאני מדבר עם השם וגם שומע אותו, האם זה בקשה או מחשבה שדמיונית או היום כמו שהרב אומר האור של הנון של הנון דקדושה נמצא ואז זה אפשרי וגם רצון השם.?
האם ביחידה שבנפש שזוכים לה שומעים את השם יתברך כמו ששומעים חבר , האם יש שם בהשגת היחידה דו שיח עם השם יתברך ?

תשובה:

עיקר חייו בכל עת מול השי”ת, ובדברים מסוימים מתייעץ עם רבו.

אין צורך לרב שזמין בכל רגע.

הקשר מול השי”ת יש בו פנים רבות, וכל אחד לפי שורשו.

יש במחשבה, יש בראיה, שמיעה, ריח, דיבור, הרגשה.