פיזור הנפש מריבוי הספרים בבית [#7235]

שאלה:

יש לי הרבה והרבה ספרים יקרים בביתי שאני לומד בהן כשאני צריך חיזוק והתרוממות. וכשאני רוצה לחפש בספרים על הארון הספרים שלי, מיד אני מתפזר. וביום אחד או לשני ימים אני מסתכל בספר אחד, למחר בספר שני, ולמחר בספר שלישי. והרבה פעמים אני משתמש קורא קטעים מהרבה ספרים ביום אחד. ובפרט בשבת כשיש לי פנאי. וכל הספרים האלו נחמדים לי מאד אבל אני נגרר מספר לספר, ואיני יכול לבחור איזה ספר מהן צריך להיות הספר העיקרי בחיי, ואפי’ לבחור חמש ספרים עיקריים בחיים הוא מאד קשה. הרשימה של הספרים אלו כולל ספרי מוסר ומחשבה וחסידות, וכולל גם ספרים חדשים. בעיקר אני משתמש בספרי הרב, אבל מחמת שרוצה אני גם לקבל מכל הספרים החשובים בכלל ישראל הנחמדים מפז, מידי פעם אני מסתכל בספרים אחרים, ואז אני מוצא עצמי במצב של פיזור נפש מההסכלות בכמה ספרים זה אחר זה, ואני נעשה מבובל על איזה ספר ללמוד. א”כ מה הדרך הראויה שהרב מציע?
יישר כחך להרב

תשובה:

יש לברר שכלית באופן מיושב מה הינך זקוק לו עתה ולפ”ז להתמקד.

הרגש הסוער מחפש ומחפש ומתנועע ויוצר פיזור נפשי. זהו היגררות של יסוד המים. ולא הכרעה של שיקול דעת מיושב.