פילוסופים קדמוניים [#8396]

שאלה:

שלום אל כבוד מו”ר שליט”א:

מהו עומק הביאור של הערכתו של הרמב”ם ז”ל כלפי הפילוסופים היוניים הקדמוניים כמו ‘אפלטון’ ‘אריסטו’ ‘אבונצר’ ועוד?

ומה הי’ ההסתכלות וההסייחסות על זה מצד שאר החכמים קדמוניים ואחרוניים באומתינו?

ואיך צריך להיות ההסייחסות מצדינו בזה?

תודה למפרע

תשובה:

הערכה חלקית.

שראו את החומר לא במבט חיצוני, חומר כפשוטו, אלא ראו “תנועה”, תנועה של “השכלה”, וזהו עצם ההוית.

אולם שגו הרבה מאוד בהרבה עניינים. ולכך נטו הרבה מרבותינו מלהתעסק בחכמתם. והרמב”ם תוכו אכל קליפתו זרק. אם כי כמ”ש הגר”א בשו”ע נשאר מעט קליפה עם הפרי.

יש בכך כמה דרכים בדברי רבותינו.

בכללות לרוב בני האדם אין לעסוק כלל בדבריהם. ויתר על כן כח הפועל בנפעל, ולכך העוסק בחכמתם דבק בנפשם, והבן.