פנייה לנפש האלוקית האם מותר או שעבודה זרה? [#8781]

שאלה:

האם ניתן לפנות לעצמי העליון (נפש האלוקית) לבקשת עזרה כגון, התמרה, ריפוי ותוך כדי ידיעה שהכל מאת ה’ יתברך כמובן או שזה דבר שאסור..

תשובה:

נחלקו רבותינו כידוע אם “ראוי” לפנות למלאכים. ומעין כך גם הנידון דידן. אולם יותר קל, כי פונה לשורש של עצמו, ולא לזולתו. אולם בודאי שאין בזה צד של ע”ז כל שמכיר שהכל ממנו ית”ש.

ובאמת עיקר החשש שמא ישקע בעצמו וימעט הפניה אליו ית”ש.