פרוזדור וטרקלין [#7806]

שאלה:

שלום כבוד הרב היקר.
אם כבודו יכול לומר לי אם זה נכון מה שארשום או שמצריך תיקון בבקשה.
אבות פרק ד׳ משנה ט׳ז:
רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר, הָעוֹלָם הַזֶּה דּוֹמֶה לַפְּרוֹזְדוֹר בִּפְנֵי הָעוֹלָם הַבָּא.
הַתְקֵן עַצְמְךָ בַפְּרוֹזְדוֹר, כְּדֵי שֶׁתִּכָּנֵס לַטְּרַקְלִין:
וצריך לשאול א-מה רבי יעקב הקדוש רצה לחדש לנו כי גם לפני שאמר זאת היה בידוע שהעולם הזה הכנה ותיקון לעולם הבא
ב-ועוד למה כפל הלשון היה יכול לומר רק רק ״העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא״ ומימלא מבינים שהעולם הזה הוא רק אמצעי להגיע לעולם הבא ונצרך עבודה מהאדם.
ג-ועוד למה לא אמר ׳לפני׳ העולם הבא ואמר ׳בפני׳ העולם הבא.ונראה לי בעזרת השם יתברך שהצדיק רבי יעקב רצה לתת לנו דרך ועצה להגיע לעולם הבא עוד בעולם הזה בפרוזדור וזה נרמז בדיבורו שכן הפרוזדור הוא מקום המעבר וההמתנה ולכן ׳התקן׳ אותיות ׳הקטן׳ שהאות ת׳ וט׳ מאותן מוצאות הפה,וצריך האדם להקטין עצמו בתכלית עד כדי ביטול ה׳אני׳ ולמה? ׳עצמך׳, לומר כדי שתגיע לעצם שבך שהיא בחינת היחידה שכן כל שאר הבחינות מולבשות עליה והיא בבחינת ׳המתן׳-כתר, ולכן גם אמר ״בפני״ העולם הבא ולא ״לפני״ העולם הבא כי אז כשזוכה ליחידה שבו בבחינת ׳המתן׳, ביטול, אין, כתר, אז הוא בבחינת ׳עולמך תראה בחייך׳ ולכן אמר ׳בפני׳ ולא ׳לפני׳ מצד הזמן שצריך לעבור עד העולם הבא. ובעניין השאלה על כפל הלשון לכאורה זה אינו כן כי בתחילה הוא גם נותן לנו הדרך והעצה להגיע למה שכתוב לעיל כי ״אומר העולם הזה דומה״ כלומר כדי שתגיע לבחינת עולם הבא הטרקלין עוד בחייך בפרוזדור אתה צריך להסיר כל הדמיונות שמעלימים הפנימיות, ה׳בפני׳, ולכן ׳אומר׳ ולא ׳אמר׳ בלשון עבר אלא בבחינת למעלה מבריאת הזמן שהוא בחינת הווה, ולהסיר הדמיונות כבר אפשר לקרוא בספרי הרב היקר שליט״א

תשובה:

יפה מאוד.