צדיקים שפתאום נופלים בדברים איומים [#8538]

שאלה:

מה היחס הנכון לצדיקים  שפתאום נופלים בדברים איומים איך אפשר לסמוך האם בכבדהו וחשדהו כי אם כן אז איך אפשר לקבל מאותו רב? תודה רבה

תשובה:

בכל הדורות היה חשש, כמו יוחנן כהן גדול, ועוד.

ולעולם צריך בכי לפניו ית”ש שינחהו בדרך אמת, כי אי אפשר להכריע בשכל אנושי בכל המקרים.