קבלה – מהו פה דא”ק [#7005]

שאלה:

ראיתי את מה שכתב הרב שאחר הזמן שאנו נמצאים בו שהוא זמן הרדל”א אז אנו חוזרים לעולם העתיק ואח”כ לפה של אדם קדמון. אין לי ידיעה בשפת הקבלה רק אני יודע שעתיק הוא עולם של לעת”ל וכן עולם האדם קדמון, ושדרגת א”ק אין בה שום התחלקות (וכמו כן עתיק). ומתוך מיעוט הבנתי בענינים אלה יש לי קשיא, דמהו בכלל הענין של אוזן, פה, וחוטם של אדם קדמון, כיון שעולם אדם קדמון הוא עולם שאין בו התחלקות?

תשובה:

פנימיות א”ק היא אחת. חיצוניותו כקני מנורה שהבסיס מקשה ויוצא ז’ קנים, כל קן יחידה לעצמה.