קולו של אליהו [#7725]

שאלה:

גבי קולו של אליהו שהוא קודם ימות משיח, יש ראשונים שכתבו שזהו המאורעות המשונות של טבע בעולם באחרית הימים, כמו סערות חזקות, ורעידות אדמה, או שריפות גדולות, ושטיפות הארץ (כמו “צונמי” וכו’), ושדברים אלו הם “שלוחים” של ה’ להעולם ולכלל ישראל בפרט לעשות תשובה. למה הרב לא מתייחס לכך גבי ההתראות של קולו של אליהו קודם ביאת משיח?

תשובה:

סוגי אסונות הללו היו מעין כך לפחות גם בעבר.

גילוי אור אליהו בשכל יחודי מאוד בדור זה, כי נגלה בחוץ אורו הרב.

וכן לכל דבר יש שורש וענף. השורש אור השכל, הענף מאורעות שקורים בעולם.