קול דממה דקה [#8850]

שאלה:

בס”ד

כבוד הרב שלום,

 רציתי לשאול בבקשה:
א. מהם המקורות התורניים עליהם הסתמך הרב בכתיבת הספר ‘קול דממה דקה’? (יש מספר ציטוטים מהרמח”ל אבל לא יותר מכך).
ב. מדוע הספר אינו ניתן לרכישה?
תודה וכל טוב,

תשובה:

א- הדברים הם נשמת פנימיות הספרים המובאים בערכי בלבביפדיה – קבלה.

ב- כי יש בו דברים דקים שהחשש קרוב ח”ו שיבוא לידי מכשול וטעות.