קושי באמונה. [#9091]

שאלה:

אם מישהו מרגיש רע בעולם הזה הוא לא ביקש להיולד הוא גם לא רוצה לחיות כי קשה לו… איך אפשר לחייב אותו להודות “מודה אני”…

זה לא מוסרי מצידו של מאן דהו לחייב את השני לעשות משהו וגם לחייב אותו להודות על מצבו.
גם כלפי האלוקים …. הוא ברא אותי הכניס אותי למצבי וגם דורש ממני להודות לו גם כשאני לא מרוצה ממצבי?!?

תשובה:

כאשר “יאמין” שהכל לטובתו יודה על כך אף אם בשכל אינו מבין.

אם אינו מאמין שזה טובתו, בודאי האיך יודה על כך.

בפנימיותך הינך מאמין, אלא שיש כח המסתיר זאת ממך ונצרך לסלקו.