קירוב רחוקים ע”י ה’מדיה’ [#6409]

שאלה:

לכבוד הרב שליט”א.

ראשית אני רוצה להקדים שמאז שהכרתי את הרב אני כתינוק שנולד, אני יודע בוודאות וגם מרגיש את זה  שבדרכו של הרב אגיע לגאולה הפרטית, וכולנו לגאולה הכללית במהרה בימינו ממש. מצד אחד אני חושש שכסילותי תתגלה ומעדיף לשתוק, אבל מצד שני עומדים לנגד עיניי דברי הרמח”ל באדיר במרום על הפסוק “עת לעשות לה’ הפרו תורתך” שבעת הזו בפרט צריך לעשות בשביל הכלל אפילו עבודות שהם למעלה ממדרגתו של האדם ואין זו הריסה אלא תיקון, ולכן אני אבק אדם עפר ממש תחת כפות רגליו, אומר את אשר בליבי, ואולי אחר הניפוי בי”ג נפה יישאר פירור של מבט תחתון שיוכל להועיל לעם ישראל.

הרב דיבר בשיעורים האחרונים על שער ה-נ’ של הטומאה שזה המדיה, ועל זה אני רוצה לדבר. בהקדמת התיקונים לרמח”ל (הוצאה ירוקה דף י’ ) הוא אומר, שהמשכילים אלו תרי משיחים, והמשכילים בריבוי ה-וא”ו הם בחינת שרי אלפים שרי מאות וכו’ שיצאו מבית מדרשם של המשיחים להאיר לכלל ישראל כל אחד לפי הראוי לו. וכעין זה כתב גם בתיקון לא’ שזו הייתה עצת יתרו למשה רבנו.

למדתי מזה כמה דברים, הדבר הראשון הוא שאורו של משיח לא יוכל להאיר במקומות הנמוכים מחמת חסרון הנפשות המקבלות, שהם לא רגילים למושגים, לשפה, ולעומק העבודה, ולפחות בשלבים הראשונים יצטרכו תלמידיהם לפשט את הדברים ולהדריך את העם על פי התורות האלו, ועל פי תפיסת העבודה הפנימית, ולהיות זמינים יותר אל אותם החלקים בעם.
דבר שני, זה הצורך בהתפשטות התורה בפועל שצריך להגיע לכל הנפשות בדרך טבעית, ולא שתהיה פתאום איזה השגה שמימית לכל באי עולם עם גילויו של משיח, ויהיה צורך להמשיך את התורה לכל העולם מבית מדרשו שיהיה בירושלים .
כפי שהרב אמר בשיעורים האחרונים אנחנו עומדים היום בתוקף המלחמה בין הקדושה והס”א ומתגלה שער הנו”ן שבנו”ן .
לענ”ד בתחבולות גדולות צריך לעשות את המלחמה. האינטרנט הוא כוח עצום שירד לעולם, כוח של חיבור לטב או לביש, רק שהס”א חטפה אותו לצד שלה להחריב בו את העולם, והכלי הזה כוחו גדול מאוד, וצריך להשכיל להשתמש באותו כוח עצמו כדי לנצח אותו. כמו שאי אפשר לנצח פצצת אטום עם חיצים ואבנים, רק צריך פצצת אטום נגדית כדי להכריע את האויב, כך גם להגיע למיליוני היהודים שחיים בעולם שהם אחוזים שם וללמד אותם אמונה ותפיסה של עבודה פנימית, תורתו של משיח, אי אפשר בדרך הטבע רק ע”י אותם דרכים שזה התקשורת והמדיה. על פי הטבע אין מציאות אחרת, ואם רוצים לא להחמיץ את ההזדמנות שיש עכשיו ולעורר כללות עם ישראל ובהמשך את כללות העולם כולו, צריך עצה נכונה איך להשתמש בזה, וכך לבקוע את הס”א. ובמקום שנאחזת בקדושה משם תהיה נפילתה כדברי הרמח”ל, וכן בבחינת “כל מקום מוקטר מוגש לשמי”.
כמובן שאין כוונתי שבני תורה יחזיקו מכשירים כאלו לשוטט בהם, חלילה!! עבורם יש פתרונות אחרים כמו קול הלשון או לויין אם יש צורך במסר חזותי, אבל עבור הרחוקים אי אפשר לדבר בצורה שהאינטרנט זה דבר שצריך להתנתק לגמרי, כי זה כל האפשרות שיש להם לקבל הדרכה אמיתית בצורת העבודה לקראת הגאולה. ובצינורות שהס”א המשיכה טומאה בנפשות, בהם דייקא נמשיך את אור התורה. כמובן שצריך ללמד אותם להתנתק מכל הרשתות החברתיות והאנטרנט הפרוץ ולהישאר עם זה אך ורק להיות מחובר לקדושה. התורה שצריך להמשיך משם זה כמובן לא סוגיות גמרות ופלפולים, שזה יכול כל אחד ללמוד במקומו אלה, אני מדבר על הדרכה של הרב בצורת בנין העבודה, התבודדות וכיוצא בזה, עניינים שאי אפשר ללמוד במקום אחר. אני מכיר את האתר של שיעורי הרב, לדעתי זה לא מספיק, יש אפשרויות לפתח את זה לכיוונים מעשיים במידה ויראה לרב שיש מקום למה שכתבתי.
חותם בכבוד ובהערכה רבה.

תשובה:

כלי זה הוא התגלות שער הנו”ן בפועל, כח של ערב רב שהכל מעורב בו.

והוא בבחינת מטמא את הטהורים, ומטהר את הטמאים.

ולכך נצרך חומה בצורה והבדלות מוחלטת באופן שלא יהא ולו פירצה הקלה ביותר על מנת שלא יטמא את הטהורים. והוא ע”י התנזרות מוחלטת ממנו.

מאידך יש מקום לטהר את הטמאים, אולם על דרך כלל מיד זה מטמא את הטהורים, הן ע”י שיש המורים היתר בהוראת רבנים או בהוראת היתר לעצמם להשתמש בו. והן ע”י אלו שעוסקים להדיא לטהר את הטמאים כשריפת פרה אדומה.

ולכך מן הראוי היה שלא יתעסקו בזאת אלא רק מי שאינו בן ברית בהכוונה של יראי ה’.