קריאת תהלים [#9198]

שאלה:

שלום לכבוד הרב. רציתי לבקש מהרב בבקשה להסביר,מה היא הצורה הנכונה בקריאת מזמורי תהלים כדי להביא נחת רוח לה’ יתברך והתקרבות שלנו אליו יתברך?

תשובה:

להכניס את נפשו בתוך המילים. כלומר למצוא היכן הוא מוצא את נפשו ממש שייכת למילים אלו, ולדבר מתוך עצמו ומצבו. ומתוך כך לדבר בעד עצמו, ואח”כ בעד כל ישראל. דיבור מתוך רגש וחוש הלב.