קשר להתפלל [#9241]

שאלה:

לכבוד מו״ר שליט״א,

זה כבר קצת יותר משנה שברוך השם זכיתי ללמוד תורת רבינו. ואור תורתו מאז ועד היום מאירים נשמתי וחיי.

מנעתי עד היום (חוץ משאלה אחת בענין להתפלל במנין) מלכתוב כל מיני שאלות כי ידעתי שלא היו מוכרחים והדרך הנכון הוא להתפלל, לבטוח ולדבר וכו׳ עם הבורא ברוך ב״ה אבינו אב הרחמן. ובחסדיו המרובים עליתי הרבה מחמת עקשנותי בזה. הגם שנפשי משתוקק מאד מאד ללמוד יותר ויותר מתורת רבינו ולהיות תלמיד אמיתי של רבינו.

אני כותב מחמת מצב שבו נפלתי לפני כמה ימים שנאבד ממני האפשרות להאמין שיש כח בתפילתי. עם כל מה שלמדתי בספרים של איש האלוקי האדמו״ר מקאמרנא זצוק״ל אינני יכול לצאת מזה. ואדרבה אני מתמיה על עצמי שהיה לי העזות והגאווה עד היום לחשוב שדבריו הקדושים שייכים לי כלל וכלל.

ואם אפשר עוד להטריח רבינו לברר לי הענין, שבדורות הקודמים חלק גדול של עלייתם בקדושה היה מחמת התקשרותם לרבותיהם הקדושים. האם בתקופה שאנו נמצאים עדיין צריכים קשר זה לעלות כראוי.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

תשובה:

יש ב’ ראשית, בראשית. ב-ראשית, כמ”ש רבותינו.

ראשית של כתר – קשר פשוט לקב”ה ללא כל ממוצע. וזהו הארת משיח בן דוד.

ראשית של חכמה – קשר לקב”ה ע”י חכמה – צדיק. וזהו הארת משיח בן יוסף.

נצרך את ב’ החלקים. אולם בדור בתראה עיקר הקשר ע”י משיח בן דוד.