רב – חברותא [#8888]

שאלה:

שלום כבוד הרב,
המשך שאלה 8747 , הרב אמר שהעדר רב אמיתי נובע מחוסר חיבור לשורשו והסיבה יכולה להיות מהענף או מהשורש ,הרב יכול לבאר דבריו כי כלל לא הבנתי מה זה אומר חיבור לשורש ומה זה ענף?
האם לכל אדם יש רב שכביכול מוכן עבורו או שיכול להיות שיהיה פלוני שכלל לא יזכה לרב?

ולגבי החברותא כיצד הצורת התפילה צריכה’להיות?,שהקב”ה יזמן לי חברותא או פשוט לבקש שאני אבין את הלימוד ותהיה לי הצלחה בלימוד התורה בלימוד עצמי ..כי מרגיש לי קצת שאני מתפלל על חברותא שזה מעין חוסר ביטחון כביכול שאני תלוי בחברותא והרי אני תלוי בקב”ה ולא בחברותא והרי הקב”ה יכול לעשות שאני אלמד טוב ובהבנה גם בלימוד לבד שהרי כן יש הרבה ת”ח שמצליחים ללמוד לבד בעיון ובבקיאות בכל ענפי התורה

תודה

תשובה:

הרב שורש – התלמיד ענף. כמו אילן שיש לו שורשים וענפים, כמו אב ובנים. רב אינו אדם זר שמלמד, אלא שורשו ממש, כעץ כנ”ל.

יתכן שהחסרון בענף שאינו מכיר את חלקו הפרטי, ולכך לא מוצא את עצמו, ואיך ימצא רב. ויתכן שחסר לו הכרה מהו שורשו, ולכך אינו מוצא.

לכל אדם יש רב עבורו.

גם וגם. רצונו ית”ש בחברותא כמ”ש או חברותא או מיתותא. החברותא שליח של הקב”ה לסייע.