רוממות האדם [#9003]

שאלה:

כתוב בעלי שור חלק א: “אדם שלא הכיר את יקרת נפשו, אסור לו לחטט בליקוייה”

השאלה היא היכן אפשר ללמוד על מעלת האדם בהרחבה?

**לא הצלחתי לעמוד על דברי הרב וולבה.

תודה רבה,

תשובה:

יש הכרה על מעלת האדם הכללי, גדלות האדם. נושא זה נתבאר הרבה בבית המדרש של סלבודקה. ובפרט בשיחותיו של רנ”צ פינקל, הסבא מסלבודקא, בספרו אור הצפון.

ויש את ההכרה בפרטות מהות הנפש הכללית, ואותה סידר הגר”א בישעי’ה, ע’ כוחות הנפש.

ויש את ההכרה בנפשו הפרטית, וזהו כל סדרת ד’ יסודות.