רשימת קריאה [#6796]

שאלה:

השתתפתי בשיחה, והתעוררתי בה על הצורך בלימודי יהדות מעמיקים ורציניים – כמענה לרוחות הנושבות בחוץ. למחרת, הכתה בי ההבנה שאכן אינני הולך ונעשה צעיר יותר, אלא להיפך – והדבר מחייב מחויבות ורצינות בעבודתו ית’, ובמקרה זה לימודים מעמיקים והפנמתם לתוכי פנימה.
רציתי להיעזר ברב, האם הרב יוכל לגבש עבורי ‘רשימת קריאה’, היינו רשימת ספרים (לא ארוכה, וכזו הנגישה מבחינת קריאה ליהודי שאינו ת”ח) שהלומד אותם זוכה ומקבל תמונה מספקת (באופן יחסי) של עולם עבודת ד’ – ובעיקר בצד ההשקפה שבהם. כמובן, אם הרב רואה להוסיף ספרים הנוגעים לתיקון המידות וכיוב’, אשמח. אם ישנם ספרים שכתב הרב, וגם הם עונים על הנ”ל, אשמח בכפליים.
אני מעיז ומשתף את הרב בנושא נוסף, בעודי כותב את הדברים… לאחרונה, כחלק מהשינוי שכולנו חווים בתקופה זו, בס”ד זכיתי להעמיק את עבודתי הרוחנית ורצוני להרבות בעסק התורה גבר פי כמה. אני אפילו חש שמשהו ‘נפתח’ ביכולת הלמידה שלי (קשה לי להגדיר זאת, אני עצמי מופתע מכך – אך כך פני הדברים להרגשתי). עם זאת, אני נאלץ ‘לגנוב’ שעות למידה – בעבודה (מה שגורם לי לחוש מאד שלא בנוח, מפני שכלל לא ברור לי שלימודי תורה בשעות העבודה, גם את הדבר מתאפשר טכנית, ראויים על פי דעת תורה), ובבית בשעות הערב לאחר שהילדים שוכבים לישון, אז הזמן קצוב ביותר מפני העומס המוכר בכל בית עם תינוקות שיחי’. מחד, אני שמח בחלקי – לאחר עבודה רבה שעשיתי עם עצמי בהנחיית הרב, לעבוד את ד’ מהמקום אותו הוא ית’ ייעד לי, גם אם רצוני היה אחר (אולי זה הפשט ‘עשה רצונך כרצונו’?), ועדיין – הייתי רוצה ללמוד יותר, ובפרט שהלימודים אותם אני לומד הם לימודי יסוד.
האם ישנה פרצה? האם ישנה דרך להרבות בעסק התורה גם כשטרודים? מה הרב היה ממליץ לי לעשות במצבי? אני כותב את הדברים מתוך חוויה של השלמה ושמחה – אך גם של תסכול.

תודה.

תשובה:

ספר מכתב מאליהו. ספר בלבבי משכן אבנה חלק א’.

ללמוד גמרא, ולשנן את הנלמד גם בשעה שאינו יושב לפני הספר.

ולחילופין לחפש קושיה במה שלמד ולחשוב עליה אחר שגמר ללמוד בפנים הספר.

עלה והצלח!