ר’ יוחנן חוני המעגל [#7327]

שאלה:

לכ’ הרב שלום וברכה,
אשתדל לקצר,
כיצד מצינו אצל רבותינו כדוגמאת ר יוחנן וחוני המעגל ש”קצו” בחייהם, או בסיפורי החורבן על יהודי קדו’ שקפצו אל מותם, או על חנה ו7 בניה,
לכאורה היה מקום לומר לאותו יהודי, מדוע הינך קץ בחייך קבל הכל באמונה.
ישר כח לרב

תשובה:

אמרו חז”ל שאלמלא נגדוהו לחנניה מישאל ועזריה הוו פלחו לצלמא.

והיינו שיש קץ ליסורים שאדם מסוגל לסבול. ואף לצדיקים יש גבול לכח לסבלם.

וכן יש גבול לאמונתם, כל אחד לפי מדרגתו.

ועוד, “קצו” מלשון קץ, שסברו שזה קץ וגבול חייהם.

ויתר על כן, אמרו חז”ל, על כרחך אתה נוצר וכו’, ועל כרחך אתה מת. ואצלם היה ברצון, כמ”ש בחובות הלבבות שהחסיד מצפה ליום מיתתו.