שאלה בנוגע למצב הקוביד הנוכחי בארה”ב ובישראל [#9556]

שאלה:

רב שוורץ היקר,

תודה כמו תמיד על ההדרכה שלך לעזור לנו ללמוד להתחבר ולהתקרב להשם!
אשתי ואני מוטרדים מאוד מהצ’יל הקהל הנוכחי בו מעורבים היהודים החרידים ופרום בארה”ב ובישראל (לא מפנים אצבעות, צ’אס ושלאום).
מה אנחנו אמורים לחשוב, איזו תשובה יכולה לעזור, איך אנחנו אמורים להגיב לאירועים האלה?
מה אנו יכולים לעשות באופן אינדיבידואלי בכדי לסייע בתיקון ההפרה בשמיים? כקהילה?
ג’ונתן ורחל גודמה
פאסאיק, ניו ג’רזי

תשובה:

עלינו לדעת שאנו נמצאים בעומק הגלות, וחשך יכסה ארץ וגו’. וכמעט הכל מבולבל ובלתי מובן, ולא מתאים בגילוי לדרכה של תורה.

עלינו פחות לעסוק במה שנמצא בעולם הרחב, יותר ויותר להתמקד בעצמינו, ובקרובים לנו, לעורר ולגלות את הנקודה הפנימית שבתוכינו, להיכרה, להתחבר אליה, לחיות עמה, ולהוציאה לפועל.

כקהילה יש לבנות מהלך של עסק בעולם הפנימי הטהור, בקביעת שיעורים, ועבודה פרטית של כל יחיד.

ככל שנצליח בכך בס”ד, עלינו להרחיב פעילות זו עוד ועוד למעגלים רחבים יותר, כל אחד לפי הכוחות והאפשרויות שהקב”ה מזמן לו.