שאלה בענין עבדותנו בתקופת רדל”א [#8291]

שאלה:

בתקופתנו אנו נמצאים בזמן הרדל”א וכמו שאמר
הרב בקרוב. והנה הרב מבאר בספר קול דממה דקה שככל שהזמן הולך בתקופת הרדל”א
יש חוסר בהירות בסדר ועבודתנו תמיד משתנה וכן שורש הנשמה שלנו משתנה כל הזמן,
ועבודת האדם משתנה כהרף עין בתקופה הזו שאנו מתקרבים יותר ויותר אל הזמן “לא
ידע” וזמ מעורר ספיקות תמידיות בעבודתנו. א”כ האם עדיין יש להמשיך לברר
ארבעת היסודות שלנו ולסדר עבדותינו, וכן לנסות להתקרב בעבודת ה’ ולדבקות בה’ כפי
סדר ההדרגה ובשלבים שנבתארו בספרי בלבבי, על אך שיש תמיד שינויים בעבודתינו משום
שאנו נכנסים יותר ויותר אל תוך הרדל”א?

בתודה רבה להרב

תשובה:

בחיצוניות נראה סתירות. בפנימיות נגלה אחדות ההפכים.

אולם לעולם יש נטייה יותר לצד אחד. ולכך נצרך לברר מה חלקו.

שורש הנשמה אינו משתנה, אלא נגלה אחדות עם הפכו.