שאלות לבנית הילד [#8549]

שאלה:

1. האם זה נכון שאמא תברך עבור בנה על מאכלים, לפני שהוא מכניס אותם לפה?
(הילד מתחת לגיל שנה והברכה נאמרת ללא שם שמים)
*השאלה נובעת מחשש ,שמא היגרם לילד דחייה מהנושא בגיל מבוגר יותר.

2. ידוע שמלמדים רק מגיל שלוש את הילד אותיות, האם זה נכון לחשוף את הילד לאותיות לפני גיל שלוש?
*החשיפה באה לידי ביטוי, בדקלום בעל פה של כל סדר האותיות, משחק מגנטים של אותיות א”ב וכיוצא בזה

3. האם הרב יוכל לפרט בנקודות, למה יהיה מותר לחשוף ילד מתחת לגיל שלוש בנושא תורה ומצוות,
כדי שלא יגרם דחייה בגיל המתבגר יותר.

בתודה רבה.

תשובה:

כל נושא הדחיה הוכנס הרבה בשנים האחרונות לצורך החינוך בבתי ספר וגנים ע”י פסיכולוגיה זרה, שפנימיות מטרתם במודע ולא מודע לקרר את הקודש. ולאט לאט ככל טומאה נכנס לשיטות חנוך ולסדנאות חינוך רבים הנמסרים ע”י מרצים רבים.

ולפיכך כל שהדבר נעשה בנועם ושמחה ובקדושה ואין בו לית, אין לחוש לדחיה.