שאלות משער הכוונות [#7807]

שאלה:

שלום וברכה !

ראשית ישר כוח על הספרים וההדרכה ,
תבורכו מפי עליון !
מופיע בשער הכוונות בסוף ההקדמות לראש השנה: אם אדם יצום פעם אחת בחייו ,
4 מועדים בשנה 3 ימים רצופים, לפני יז בתמוז לפני ראש השנה לפני יוה”כ ולפני י בטבת
לא יסבול ייסורים בעולם הזה , אבל לא יתכפר לעולם הבא בזה .
כיוון שב”ה יש לי גוף חזק ולא כ”כ קשה לי לעשות זאת ברצוני לעשות זאת .
ברצוני לשאול :
1. מה הגדר בזה, איזה סוג של ייסורים ?
למשל אדם שסובל מצער גידול בנים או שלום בית יפסיק לסבול?
2. האם הצום מתחיל משקיעת החמה?
3. מה עושים אם הצום יוצא ביום שלישי כמו י בטבת השנה האם מועיל לצום בשבוע שלפני כן?
4. כתוב שר עקיבא ‘שמח’ שר אליעזר נודה ע”י חבריו כיוון שחשש שאם לא וסבול ייסורים שמא קיבל את כולמו בחייו האם יש חשש גם כאן או שבצער של הצומות ‘יצא ידי חובה’
5. אם הרב יכול להרחיב בענין אשמח
שוב ישר כוח
תבורכו מאוצר מתנת חינם

תשובה:

א. צריך לחשוש ולהזדכך יותר, אולם לא לחדול מכך, אלא לזכך המלאכה.

ב. כן.

ג. כן.

ד. עצם ההכרה בחסרונות זהו תחילת התיקון, ועליך בכל יום לנסות לעלות עוד ועוד ועי”כ לזכך הכלי.