שאלות מתוך הספר אריה שאג [#8783]

שאלה:

שלום וברכה.
מתוך הספר אריה שאג: ונראה שהכוונה היא לפי שבא להבחירם בעולם העליון ולהמעיט ולהמאיס כל טובות העולם הזה וכדי שיתאמתו אצלם הדברים צריך שהמוכיח יהיו בו שני עינינים שונים: שיכיר הכרה חושית בטוב העליון והשני – שהשיג השגת טוב העולם הזה וקניניו כי אם המוכיח יהיה מושלל מקניני העולם הזה לא יאמנו דבריו למשיגי טובת עולם הזה כי יאמרו: אין אומרים למי שלא ראה – יבוא ויגיד שאם היה טועם טעמי הנאות גדולת העולם הזה וקניניו ותענוגותיו לא היה ממאיסו ובחור בזולתו ובזה לא יטו לקבל דבריו.
מה הפירוש המילולי להבחירם?
מה הפירוש המילולי יתאמתו?
מה הפירוש המילולי חושית?
מה הפירוש המילולי מושלל?
מה הפירוש המילולי יאמנו?
תודה רבה!
בשורות טובות!

תשובה:

זהו לשון האור החיים (דברים, יא, כו).

להבחירם – מלשון בריח התיכון, לקשרם לשם, ועי”ז הבחירה מתהפכת מבחירה לבריח, שבוחר בבריח.

יתאמתו – יש אמת שכלית, ויש אמת של לב. דובר אמת בלבבו, ויש אמת בפה, שפת אמת תיכון לעד.

חושית – חוש המישוש, שעיקרו מתגלה בלב, ובאות ברית קודש.

מושלל – נעדר, חסר מן הדבר.

יאמנו – יתקבלו כנאמנים ואמיתיים.