שורשי ד’ היסודות [#8654]

שאלה:

אל כבוד הרב שליט”א הנני מטפל רגשי ב”ה בהצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, לפני כ7 שנים בעקבות קריאת ספרי הרב על ד’ היסודות וכוחות הנפש, עברתי להעמיד את עיקר הטיפול באיזון בין ד’ היסודות, בעזרת כלים שונים מעולם הטיפול, ומודעות מעמיקה למטופל אודות אישיותו הכוחות הטמונים בו, וחוסר האיזון שנוצר בו, כך שהוא מבין למה הוא הקצין דווקא לצד מסויים וקטגוריית בעיות מסויימת, וכמובן מהי הדרך המתאימה לו באופיו ושורש נשמתו, רציתי לשאול שאלה שרבים שואלים אותי, מהו השורש של ד’ היסודות האם אדם מיסוד האש שונה בשורשו מאדם מיסוד המים, שמעתי פעם שזה נובע מד’ רגלי כסא הכבוד, אשמח אם הרב יוכל לבאר לי לעומקו של עניין, בתודה גדולה מראש!

תשובה:

בס”ד נתחבר קונטרס המקורות של ד’ יסודות, אפשר לבקש לקבלו במערכת. שם בואר המקור של ד’ יסודות.

ובקצרה ממש.

השורש – שם הוי”ה.

י’ – מים.

ה’ – אש.

ו’ – רוח.

ה’ – עפר.

ומשם שורש כל הארבעה בכל התורה כולה.

וכן נגלה בד’ רגלי המרכבה, שהם כנגד

אברהם – מים.

יצחק – אש.

יעקב – רוח.

דוד – עפר.