שורשי התנועות הנפשיות [#5800]

שאלה:

לכבוד מו”ר שליט”א
בענין השיעורים המופלאים שהרב מוסר כעת על שורשי התנועות הנפשיות, מחמת שאיני קולט ע”פ איזה סדר הרב מסדר את השיעורים, איני מקבל את התועלת הנרצית, ועל כן נפשי בשאלתי אם הרב מוכן להסביר מטרת סדרה זו וע”פ איזה סדר היא נבנית.
תודה רבה על שהרב מפנה מזמנו ומכוחותיו למענינו.

תשובה:

לכל אדם יש את כל ארבעת היסודות, ובפרטות יש לו יסוד אחד חזק.

ועל כל אדם ואדם לברר מהו היסוד החזק שבו.

סדרה זו באה לבאר את שורש התנועה שבכל יסוד, ולפ”ז על כל אדם לברר לעצמו איזה תנועה עיקרית אצלו. רוח – קיום. אש – כילוי. מים – התרחבות. עפר – צמצום.

ומתוך בירור זה הוא יודע את חלקו השורשי, ואזי עליו לברר את חלקו הפרטי בתוך אותו יסוד.