שיטת טיפול הנקראת שיטת “העבודה” [#8209]

שאלה:

לכבוד הרב , שליט”א,

נפשו בשאלתי אודות שיטת טיפול הנקראת שיטת “העבודה” [נוסדה על ידי ביירון קייטי ארה”ב] שמנסה בצורה שיטתית וקצרה להגיע לשחרור מהרבה מצוקות רגשיות.
יסוד השיטה שהאדם סובל בגלל שמאמין להמחשבות שלו. וממילא אם יצליח למזער כח השפעת המחשבה השלילית על ידי העמדתה בסימן שאלה כפי שיתואר יתמעט הסבל. השיטה בנויה מד’ שאלות ששואלים [עם המון הסתעפויות ודקויות]
למשל המחשבה הטורדת אשתי צריכה יותר לכבד אותי.
א] האם זו האמת
ב] האם אתה בטוח שזו האמת [ערעור אמיתת המחשבה]
ג] כיצד אתה מרגיש כשאתה חושב מחשבה זו [כאן המקום למטפל לעורר את ההרגשות הקשות שמתלוות והן הסבל]
ד] איך תהיה בלי המחשבות [כאן מנסה המטפל לנתק את האדם מאותה מחשבה.על ידי דמיון מודרך. תנסה לכמה דקות להתנתק מהמחשבה הזו. שים אותה בקופסא וכו’]
עברתי כמה וכמה טפולים כאלו ואכן התחושה היא נפלאה. התהליך מאוד קצר [אולי חצי שעה] ואח”כ יותר קל להתיחס למקור הקושי בצורה שקולה. כגון להבין יותר מדוע היא לא מכבדת אותי וכו’. וזה באמת עובד.

אם כן מה השאלה ? ובכן שיטה זו היא אחת מיניה רבות שפושטות בעולם הפסיכולוגיה החדשה [זו שאחרי פרויד שמוכרז כפושע ברוב הפקוולטות בעולם] להתחבר לנקודת האפס המרפא, נקודת המתבונן וכו’.
בהיות ושמעתי שעורים רבים מהרב משה בויאר וכן שיעורים ממכם מוקלטים יש לי תחושה מאוד חזקה שיש כאן המון דמיון.
לא יתכן כל כך בנקל להגיע לנקודת רוגע זו.
איני בקיא מספיק בפנימיות הנפש כדי להגדיר היכן נמצאת נקודה זו.
אבל ברור שאין כאן חיבור לנשמה וממילא זה מאוד מסוכן כי אדם עלול לדמיין שהגיע לנשמה שלו.
וביותר שהרי עיקר מטרת אנשי המקצוע כיום להביא את האדם שיהיה לו טוב.
ואני שואל האם ברור לנו שזה עולה בקנה אחד עם היהדות. אותנו לימוד לפום צערא אגרא. יהודי צריך להיות בעליה שכרוכה במתח מסוים [כמובן שאם הרסני צריך להרגיעו שלא תטרף דעתו כידוע מהסטייפלר מכתבים בנושא].
הדברים יסודיים וכיום שיש באמת הרבה סבל אצל בני תורה נוהרים לשמוע דברים מעין אלו.
האם יש בזה בעיה כפי מה שתואר כאן [שזה באמת תמצית הענין וכך גם משווקים את זה.
מאוד אשמח על חוות דעתו בהיות וכבודו התיגע טובא במעמקי הנפש וזכה להבנה רחבה בנושא.
במידה וחסרר מידע אשמח להשלימו.

החותם בברכה

תשובה:

יש בדרך זו “ניצוצות” של אמת ככל דרך של אומות העולם שיש להם חיות רק של ניצוצות. משא”כ ישראל קבלו את התורה, תורה “אור”.

נציין כמה נקודות שחסרות.

א. האם זו אמת – לפי איזה קנה מידה בודקים אם זו אמת.

מחשבה עצמית – אוה”ע.

בדיקה במקורות – התורה הק’ – ישראל.

ב. האם אתה בטוח שזו האמת – בירור אמיתת המחשבה.

נצרך בירור מה מקום המחשבה בקומת אדם, גדרה ואמיתותה לכלל היקף האדם.

נצרך בירור שיש מחשבות שבאות מן הנשמה – ישראל.

ויש מחשבות שבאות מהשכל אנושי – אוה”ע.

ויש מחשבות שנובעות מההרגשות.

ג. כיצד אתה מרגיש כאשר אתה חושב מחשבה זו – נצרך תיקון ע”י מחשבה המולבשת בהרגשה, ובירור של מחשבה מופשטת ב”שורשה”, לברר מהיכן באמת מחשבות אלו.

דרך זו היא ענף בלא שורש, עובדים עם המחשבה עצמה – ענף, בלי לעבוד מהיכן באה אותה מחשבה.

ד. איך תהיה בלי המחשבות – הצורה השלמה לברר שמחשבות אלו לבוש של הנפש ולא עצמות, ונצרך לברר אלו מחשבות הם עצמות, כי שורשם ב”שכל” האלוקי, ואלו מחשבות חיצוניות כנ”ל, ולכך ניתן להיפרד מהם, כי הם אינם עצמי.