שיר השירים [#7021]

שאלה:

שלום כבודו רק רציתי לשתף אותך במה שהתחדש לי ששאלתי את הקדוש ברוך על הפירוש.
מִי יִתֶּנְךָ כְּאָח לִי יוֹנֵק שְׁדֵי אִמִּי ( שיר השירים ח׳ א׳).
ע״פ ״דרכנו״, כשיש את הגילוי של אין ויש ביחד( כפי שהרב הסביר על פירוש וירא), מתברר שהקדוש ברוך הוא מתפלל ״מי יתנך כאח לי״ כלומר יהיה רצון שאתגלה לכנסת ישראל בבחינת אח- איחוי, בחינת שם הויה המתגלה באדם ואז ״יונק שדי אמי״, כלומר כל היניקה מצד הכלי כלומר מהמחשבות שמתגלות שהם בחינת ״אמי״,רומז לבינה,עקב אותו גילוי מצד השורש, יעשו גם פירות שזה נרמז במילה ״שדי״ לשון שדות וגם רומז ליסוד. וגם נרמז בראשי תיבות של המילים, ׳ימלך אשי׳ ,גילוי מלכותו ביהודי מצד ׳אשי׳, יש-א, שתי הבחינות אין ויש שהתגלו ביחד.
אם נראה לרב שיש טעות כלשהי או שהרב ירצה להוסיף בבקשה יעשה זאת כבודו.

תשובה:

יפה מאוד!