שכל [#9150]

שאלה:

שלום כבוד הרב,

א. מזה מושכל ראשון?

ב. איך אפשר להגיע למושכל ראשון?

תשובה:

א. בחיצוניות זו מחשבה שחושב בתחילה. ושורשה בפנימיות בהארת הנשמה, שניצוצי אורה שורים במחשבה ומתנוצצת במוח.

ב. נצרך לבקוע להארת הנשמה. הדרך השורשית תורה לשמה. דרכים נוספות נתבארו בדע את נשמתך.