שער הנו”ן [#8745]

שאלה:

שלום כבוד הרב,
הרב כתב באחת התשובות “ולכך בדור זה השתא הכל מעורב ומבולבל באופן מבהיל שאין הדעת סובלתן, ודבר זה לא ישתנה עד ביאת משיח” למה הרב מתכוון? מה מעורבב ומבולבל?
תודה

תשובה:

“הכל”. כל דבר בבריאה. זולת התורה בעצמה, שבטהרתה וקדושתה קאי. ואלו הנכללים בה, ובקב”ה, יחידי סגולה.