תביעת הנותן [#8552]

שאלה:

בס”ד.
שלום כבוד הרב,
הרי ידוע דברי ה’תומר דבורה’, (וגם הרב כתב את היסוד הזה בספר דע את ילדיך בפרק א’), שנתינה אמתית נבחנת ע”פ הנותן בעד מהקבל, פירוש: אם הזולת צריך למשל 50 שקל, אז אני מחויב לתת 50 ולא למשל 30 כמו שאני יכול או רוצה, ולא 45 כמו שאני חושב שהוא צריך, אלא לפי המקבל, ז”א יוצא שאני נותן לפי המקבל, והרי ידוע שהאדם נמדד לפי כוחותיו, ואין הקב”ה בא בטרוניה עם בריותיו – אלא לפי כוחו, השאלה האם בבן אדם לחברו שידוע לנו גודל התביעה במצוות הללו, האם גם שם הדין לפי יכולת הנותן, או לפי המקבל כמוזכר לעיל ע”פ התומר דבורה?

תשובה:

נתינה אמיתית נמדדת לפי ב’ חלקים.

א. אפשרות הנותן לתת – כמה יכול לתת.

ב. צורת המקבל.

איני יודע היכן כתוב הנ”ל.