תורת הנפש [#8253]

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט”א

מה הם הספרים בדברי חז”ל (וגם ספרים עתיקים שקיבלנו במסורה) ובדברי רבותינו שעלי ללמוד ואיך ללמוד אותם כדי להבין את הנפש בבהירות ובעומק ?
ומהו הצורת העבודה הנכונה בתוך ואחרי הלימוד ?

תשובה:

ספר יצירה ותיקוני זוהר הם השורשים. בקיאות ועיון. נצרך קליטה של “צורת אדם” ולא תפיסת פרטים בלבד.

צורת העבודה משתנה מנפש לנפש.