תפילין [#9392]

שאלה:

שלום כבוג הרב,
המשך שאלה 8789
תודה רבה על התשובה, רציתי לברר עוד כמה דברים

כיצד הגאון מצד אחד התעסק הרבה בחיוד הקבלה אך לא פעל על פי הקבלה ?

איך זה שיש הרבה שיטות בתפילין הרי בהר סיני הצטוינו על משהו מסויים ואז כל עם ישראל הניח תפילין לדוג’ של רש”י מיליוני אנשים אז כיצד הגיע מצב שהייתה שכחה בצורת כתיבה של התפילין..איזה תפילין הנית ר”ת בצעירותו?

תודה רבה

תשובה:

א. הוא דימה זאת לקטורת, שמותר ללמוד אולם שלא על מנת לעשות.

ב. בשורש יש כלל, שכולל את כל השיטות יחד.

כדוגמת נוסח התפלה, שאמר האריז”ל שיש נוסח כולל, ויש י”ב נוסחים, נוסח לכל שבט.

וכל שבט כאשר הגיע זמן הארתו, הוציא מהכח לפועל את הנוסח שלו. וכן הוא בכל דבר.

כידוע ר”ת עשה כמה שינויים. ממה שהיה רגיל בדורו, וממה שנהג בעצמו בילדותו, ושינה זאת.

וכן עשו הרבה מחכמי הדורות. וכן נהג הגר”א בדברים רבים, שאחר שליבן שיטת הסוגיא, שינה כפי מסקנתו.