תקופת הקורונה [#9395]

שאלה:

שלום לכבוד הרב.
חשוב לנו לדעת מה דעת הרב על תקופה זו.
א. האם הקורונה זה אמת או שקר? (יש כאלו אומרים שזאת המצאה)
ב. האם מי שהולך ללא מסכה עושה עברה? ,
והאם צריך להקשיב להגבלות הניתנות מהמדינה, ואם לא מקשיבים מבחינת שמיא זה יחשב לעברה?
ג. לאיזו תקופה בהיסטוריה היהודית מקבילה תקופה זו? (על מנת שנילמד מהתקופה ההיא מה הנכון לעשות להיום)
ד. האם זה נכון שיש קבוצת אנשים המנסים להשתלט על העולם? (הבונים החופשים וכו’)
ה. מה לגבי הכלל דינא דמלכותא דינא?
ו. מה ההנהגה הנכונה שצריך לנהוג בה בתקופה זאת?

תשובה:

א. חלק כך וחלק כך.

ב. מדין בין אדם לחבירו יש להקפיד על כך. בעיקר יש להקפיד על ריחוק.

ג. אין הקבלה, זהו עקבתא דמשיחא, סוף הגלות.

ד. כן. אולם גם בזה חלק נכון וחלק לא.

ה. כבר שלל הרב מבריסק ואמר שאין להם דין של “מלכות”.

ו. יחידות, פנימית, בעומק הנשמה.