לימוד לעילוי כלל ישראל [#6207]

שאלה:

שלום וברכה הרב היקר. האם כשעושים מצווה או לימוד תורה במחשבה ו/או דבור ו/או במעשה ואומרים שזה יהיה לעילוי כל נשמות ישראל האם זה משפיע על כל הנפטרים בכל מקום שהם טוב או רע ואם כן באיזהאופן ? קורת רוח ? אפשר שיצאו מהם מהגהנם או כף הקלע לגן עדן ? תודה כבודו

תשובה:

זה משפיע על כל הנפטרים. כל אחד במקומו ששם נמצא.

אופן ההשפעה תלוי בלומד, ובאיכות לימודו, מחשבה דיבור ומעשה, וכן במדרגת הלומד, מדרגתו הכללית, ומדרגתו הפרטית בשעת לימודו. ואזי משפיע לכל נפש. ולפי איכות החסרון החסר לאותה נפש כך ההשלמה. כגון אם נחסר לה תורה במחשבה והלומד למד במחשבה, השלימה לעלות לג”ע העליון. וכן אם נחסר לה תורה בדיבור והלומד למד תורה בדיבור, השלימה לעלות לג”ע התחתון. וכן ע”ז הדרך כל תורה לפי מהותה מאירה לנפשות לפי צרכם.