תשובה [#9384]

שאלה:

שלום וברכה,
בעיצומם של הימים הנוראים הנני באה לעשות תשובה ומחפשת נקודה מרכזית שתועיל לי להתקרב להשם.
לאור הניסיונות והחושך הסמיך בתוך ליבי שוכנות דעות ותפיסות קשות ושקריות על השם. לא ברור לי שכל מה שהשם עושה זה לטובה, ושהוא הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט א-ל אמונה ואין עול צדיק וישר (הקושי בתפיסה בלב ולא בשכל).
בשיחותיו של הרב שמעתי שהרב מציע לקיים דיאלוג עם הלב, בצורה של שאלה ותשובה (כמו בהגדה).
האם הרב סבור שצורה כזו של עבודת השם תועיל? איזה שאלות יש לשאול ולענות? כי יש שאלות שיכולות דווקא לעורר את ההתנגדות הקיימת בלב והנזק יהיה רב מהתועלת.
ובכלל מה העצה שהרב מציע ע”מ לשנות תפיסות פנימיות?

אולי יש לציין שאני בעלת תשובה (כ-13 שנים)
תודה רבה על כל השיחות! הן מאוד עוזרות לחיזוק ביראת שמיים.

בברכת גמר חתימה טובה

תשובה:

במצבכם אין ראוי דרך של שאלה ותשובה, אלא התבוננות פשוטה, שלא יתכן עולם בלא מנהיג, ובלא בורא. ומכח כך להאמין בו, ולהאמין לכל מה שאמר. על ידי שינון מחשבתי ושינון בדיבור, אולם לא בדרך של שאלה ותשובה.