מגפת ה”קורונה” – צורת העבודה היחודית בתקופה זו [#6214]

שאלה

שלום הרב הגאון שליט”א

עם ההודעה כי ישיבות, חיידרים, בית יעקב ובתי כנסיות שלנו סוגרים את דלתותיהם בגלל חששות מפני נגיף הקורונה, היכן צריך להתמקד בעבודתנו באופן ספציפי? מה עלינו לעשות כדי שיזכה אותנו השם?

עם כל ברכות השמיים,

תשובה

לכל תקופה עבודה המתאימה לאותה תקופה. ולכך מלבד העבודה הראויה בכל צרה ח”ו, לשוב בתשובה, ולזעוק לה’ עליה, ולתת צדקה, ישנה עבודה יחודית נוספת לתקופה זו.

תקופה זו אינה עוד תקופה בשלשלת של התקופות מן ימות העולם מראשיתו עד אחריתו, אלא זו תקופה של שלב אחרון בגלות. אולם אין אתנו יודע כמה זמן תהא תקופה זו.

מהות תקופה זו הוא גילוי של שער הנו”ן דנו”ן. וזה לעומת זה עשה אלקים. יש להתבונן במבט פנימי על הנגיף קורונה, כמהות, ולא כנגיף פרטי, כי הנגיף אינו אלא גילוי למהות פנימית.

מהות תקופה זו: “לפיכך נברא האדם יחידי”, וכח זה מתגלה בעולם כולו, רובו ככולו.

וצורתו שכל אדם נצרך להיות יחידי.

בחלק החיצוני זהו להיות לבדו. בחלק הפנימי יותר, להכיר את יחודו, במה הוא יחיד ואין דומה לו כלל מימות עולם, בתורה ובמידות.

החלק הפנימי יותר, לקשור קשר של “בן יחיד” לקב”ה ותורתו. וזהו עומק ההארה המאירה בעת זו. ומי שיזכה לעשות עבודה זו כראוי, הוא יזכה לראות פני משיח בשלמות.

ראוי מאוד להתבונן מאוד בדברים, להשכילם, להבינם, ולהשיבם אל הלב, ולפ”ז לסדר את סדר העבודה הפנימית כראוי לעת זו.

תפילתנו ותקותינו שתקופה זו של שער הנו”ן דנו”ן תהא קצרה ביותר, ובעת זו ממש יגבר נו”ן דנו”ן דקדושה על הפכו, ומיד יבוא גואל.