מחשבות של המצוות דאורייתא [#3874]

י"ג כסלו התש"פ

שאלה:

שלום לכבוד הרב הי”ו

הרב יכול לפרט מחשבות של המצוות דאורייתא שבמחשבה, להרחיב קצת?
מודה לרב מאוד שמקדיש מזמנו יחתום אתכם הבורא יתברך לחיים טובים ולשלום להגדיל תורה ולהאדירה

תשובה:

אפשר לעיין בספר חרדים: פרק ח’ שמנה מצות עשה מן התורה התלויות בלב.

פרק כ”א שמנה מצות לא תעשה מן התורה התלויות בלב.

פרק ל”ה שמנה מצות עשה מדברי קבלה ומדברי סופרים התלויות בלב.

פרק מ”ד שמנה מצות לא תעשה מדברי קבלה ומדברי סופרים התלויות בלב.

אם ישנם שאלות שמתעוררות עקב הלימוד, אשתדל בל”נ אי”ה להשיב.